Liên hệ
Liên hệ

Website Công ty

- Website quản trị Công ty được xây dựng với mục đích giúp người quản trị có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và là công cụ để vận hành gian hàng trực tuyến trên ứng dụng Logigo. 

- Tại website quản trị Công ty, có thể dùng để cập nhật và đăng tải các thông tin về Cửa hàng trực thuộc; quản lý sản phẩm dịch vụ đang cung cấp; quản lý các giao dịch, doanh thu của cửa hàng; nhân viên. Đồng thời giúp Công ty có thể tự tạo và giới thiệu các chương trình khuyến mại để kích thích Khách hàng mua sắm.