Liên hệ
Liên hệ

App Cửa hàng

Ứng dụng Logigo Sales được xây dựng dành cho nhân viên tại các Cửa hàng xăng dầu, các Gara sửa chữa dùng để tiếp nhận, xử lý đơn hàng và hỗ trợ nhân viên trong việc báo cáo tổng hợp số liệu, gia tăng tương tác với khách hàng.